top of page
Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (WEB)

Vyplněním a odesláním uvedeného formuláře poskytuji své osobní údaje jako subjekt údajů (dále jen
„Subjekt údajů”) správci, společnosti Dluhová a sociální poradna z.s., se sídlem Chebská 73/48 Karlovy Vary, PSČ 360 06, korespondenční adresa: Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 07860692, zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L vložka 8252 (dále jen „správce“), emailový kontakt: info@dluhovaporadna.cz (dále jen „Správce”), a uděluji mu souhlas se
zpracováním mých osobních údajů.

Správce bude zpracovávat OÚ jako je jméno a příjmení, má poštovní adresa, má emailová adresa, můj
telefon za účelem poskytování mnou požadovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů je 1 rok
od udělení souhlasu nebo do zrušení souhlasu.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům) AK TCM s.r.o.,KV Konto s.r.o., Blahoslavova 659/18, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25202481; AK Credit Consultation s.r.o., K Linhartu 200/27, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 04492307; AK Certainty s.r.o., K Linhartu 200/27, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 04492145; TCM Invest s.r.o., Bělohorská 163/185, 169 00 Praha 6 -Břevnov, IČ: 63981467; Martin Kaša IČ: 69454574, Ing. Robert Kaisler IČ: 49846990, Ing. Miroslav Melota IČ: 18257305, Zuzana Melotová IČ: 05221056, Jan Běhounek IČ: 88075044, Zdeněk Markvart IČ: 14821141, Petr Salva IČ: 49738038, Helena Borčová IČ: 66987351, Mgr. Luděk Voigt LL.M. IČ: 62436490, Mgr. Petra Kozmanová IČ:, Mgr. Dominika Kanická IČ: 04609425 S vaším souhlasem nebo na váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším zpracovatelům
 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Subjekt údajů, že jím poskytnuté osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o poskytování služeb Správce a zasílání sdělení a jiné kontaktování jeho osoby ze strany Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k jejich zpřístupnění (předání) třetím osobám vyjma těch uvedených v tomto Prohlášení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že
výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
bottom of page