Značka "Dluhová poradna" vznikla v roce 2014, protože v ČR nebyla žádná organizace,

která by byla schopná komplexně pomáhat lidem z dluhů.

 

Založena byla s myšlenkou a vizí - dokázat lidem co nejlépe poradit a najít pro ně 

nejvhodnější řešení jejich situace.

Již na začátku jsme měli cíl pomoci vyřešit dluhovou situaci co největšímu počtu lidí.

Dnes už za naši práci a úsilí hovoří hlavně výsledky.

Stali jsme se největší poradnou v Česku. Počet lidí, kteří se na nás obrací  s prosbou o pomoc, se každým rokem zvyšuje.

Těší nás, že nám důvěřuje stále více lidí, což je důkazem toho, že naše práce má smysl. :-)

Dluhová poradna je největší poradnou v Česku.  

Obrátilo se na nás již více než 60 000 lidí, z toho téměř 16 000 lidí v roce 2019.

V letošním roce 2020 očekáváme, že číslo bude ještě vyšší, než tomu bylo v uplynulém roce.

Jen za leden 2020 se nás obrátilo přibližně 2 000 lidí, což je nejvyšší počet v měsíci od vzniku Dluhové poradny.

S oddlužením dle insolvenčního zákona jsme pomohli více než 8 000 lidem.

Z těch lidí, kterým jsme v posledních letech pomáhali řešit dluhovou situaci, jich přes 8 000 nakonec vstoupilo do oddlužení.

V roce 2018 se jednalo o více než více než 2 000 osob, což v přepočtu znamená, že přes 10 % všech lidí, kteří v Česku v roce 2018 vstoupili do oddlužení, se v samotném počátku obrátilo právě na Dluhovou poradnu. V roce 2019 jsme s oddlužením pomohli ještě více lidem než v roce 2018, a to přibližně 2 500 lidem. Jsme přesvědčeni, že v letošním roce 2020 bude toto číslo ještě vyšší. Oddlužení je lidově nazýváno "osobní bankrot" nebo též "insolvence".) Díky oddlužení dle insolvenčního zákona se těmto lidem podařilo zastavit tisíce exekucí a zbavit se dluhů v celkové výši přes 2 miliardy korun*. (*Tato částka zahrnuje dluhy, které byly našim klientům již odpuštěny nebo u kterých je pravděpodobné, že budou našim klientům v souladu s insolvenčním zákonem odpuštěny v budoucnosti.)

Nemáme sice kouzelnou hůlku, ale pro každého se snažíme vymyslet to nejvhodnější

a zároveň reálné řešení jeho situace.

Obrátit se na nás může kdokoliv. Snažíme se pomoci každému. Rodinám, mladým lidem, důchodcům, matkám na mateřské i podnikatelům. Lidé mohou volat, psát na email, domluvit si osobní schůzku.

Pomáháme po celém Česku. Není důležité, odkud lidé jsou. Vzhledem k tomu, že se na nás obrací lidé z celé ČR, tak fungujeme takovým způsobem, abychom byli schopni pomoci bez ohledu na to kde lidé bydlí. Náš způsob fungování je možné označit jako „moderní“, protože využíváme technologie a možnosti, které nám dnešní online doba nabízí. Díky tomu jsme dnes prostřednictvím telefonu, emailu a pošty schopni vyřešit naprostou většinu případů (tedy pomoci drtivé většině lidí, kteří se na nás obrátí). Proto nemáme v plánu otevírání dalších poboček.

Poradenství v Dluhové poradně vždy bylo a vždy bude bezplatné.

U nás to funguje tak, že se pro všechny lidi, kteří se na nás obrátí, snažíme vymyslet to nejlepší řešení jejich situace. Takové řešení jim pak sdělíme, včetně rady, jak by měli konkrétně postupovat, a pokud chtějí a my jsme toho schopni, tak jim pomůžeme jejich situaci vyřešit. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem dluhového poradenství je Dluhová a sociální poradna, z.s., které Ministerstvo spravedlnosti ČR udělilo akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. To znamená, že Dluhová a sociální poradna, z.s., může poskytovat veškeré služby týkající se oddlužení dle insolvenčního zákona, konkrétně může posoudit situaci dlužníka a pomoci mu s přípravou podkladů nutných pro sepis insolvenčního návrhu a také může být dlužníkem zmocněna, aby v jeho zastoupení sepsala a podala insolvenční návrh. Veškeré poradenství a služby týkající vstupu do oddlužení poskytujeme vždy zcela bezplatně.

Každý den v naší poradně proběhne až 300 telefonických konzultací s lidmi.
U některých lidí je k vyřešení jejich nepříznivé situace postačující pouze to, že jim poradíme. Občas je třeba konzultací několik. Jsou však lidé, se kterými komunikujeme dlouhodobě. S některými dokonce i několik let. To jsou převážně ti lidé, kteří vstoupí do oddlužení dle insolvenčního zákona. Vstup do oddlužení je totiž pouze prvním krokem na jejich cestě z dluhů. Další důležité kroky je třeba učinit v průběhu oddlužení, a proto pomáháme lidem s řešením problémů a nejasností, které se v průběhu oddlužení objeví, a poskytujeme jim podporu, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně a již se nikdy do podobné situace nedostali.

Vyvíjíme se a pracujeme na tom, abychom byli ještě užitečnější.

Podařilo se nám vybudovat značku, za kterou jsou vidět výsledky. Díky tomu se na nás obrací čím dál více lidí, kteří potřebují pomoc s dluhy. Na jednu stranu jsme rádi, že nám důvěřuje stále více lidí,  na druhou stranu to pro nás znamená větší zodpovědnost a také závazek k tomu, abychom neustále pracovali na svém zlepšení. I přesto, že naše finanční možnosti jsou omezené, snažíme se neustále pracovat na rozvoji Dluhové poradny, abychom byli schopni pomoci z dluhů ještě více lidem. 

Vytvořili jsme projekt, v jehož rámci klienty podporujeme a pomáháme jim v průběhu celého procesu oddlužení až do úplného konce. 
Vstup do oddlužení je pouze prvním krokem na cestě z dluhů. Další důležité kroky je třeba učinit v průběhu oddlužení. Proto jsme v roce 2017 začali vytvářet rozsáhlý projekt, v němž pomáháme lidem nejen s řešením jejich každodenních problémů, které se v průběhu oddlužení objeví, ale i s jejich dalším rozvojem. Zkrátka se staráme, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně a již se nikdy do podobné situace nedostali. 

Vybudovali jsme největší komunitu lidí v oddlužení, kteří se vzájemně podporují.
Od roku 2017 provozujeme uzavřenou Facebook skupinu, v níž jsou pouze lidé, kteří jsou v oddlužení. Lidé se zapojují do diskuzí, předávají si své zkušenosti, rady, tipy, pomáhají si a vzájemně se podporují na své cestě z dluhů. Každý měsíc lidé ve skupině přidají 700 - 1 000 komentářů. My skupinu moderujeme, přidáváme zajímavé informace, ankety, zapojujeme se aktivně do diskuzí a odpovídáme na dotazy. Počet členů ve skupině se každým dnem zvyšuje. Čím více lidí ve skupině bude, tím více bude cenných rad a zkušeností. 

Podporujeme vzdělání lidí, zvýšení finanční gramotnosti a zaměřujeme se na prevenci vzniku dluhů.
V rámci svých aktivit se čím dál více  zaměřujeme na oblast vzdělávání zadlužených lidí a prevenci vzniku nových dluhů. Uvědomujeme si, že dluhy většinou vznikají z důvodu špatně nastaveného myšlení lidí, kteří pak dělají špatná rozhodnutí, která vedou k zadlužení. Pokud se nezmění způsob uvažování lidí, kteří se dostali do dluhů, je v dlouhodobém horizontu dosti pravděpodobné, že tito lidé budou mít finanční problémy znovu. Aby se věci opravdu změnily, je nutné nejprve změnit způsob uvažování lidí. Proto se snažíme lidem pomoci, aby změnili své myšlení a rozhodování v určitých situacích, díky čemuž se jim bude dařit po finanční stránce lépe a jejich problémy s placením dluhů se již v budoucnu nebudou opakovat. Naším cílem je pozitivně ovlivnit budoucí život těch, kteří jsou ochotni na sobě pracovat. Pomáháme lidem zajistit, aby se jejich dluhová situace v budoucnu již neopakovala.. 

Vytvořili jsme Vzdělávací program, díky němuž lidé získávají užitečné informace a také nové znalosti, schopnosti a dovednosti.
Cílem našeho Vzdělávacího programu je pomoci lidem, aby se jejich dluhová situace v budoucnu již neopakovala. Zároveň se snažíme pozitivně ovlivnit budoucí život co největšímu počtu lidí. Snažíme se inspirovat lidi k tomu, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se. Aby pochopili, že je důležité se neustále učit a růst. A že získání nových znalostí a dovedností znamená více možností uplatnění se v životě i na pracovním trhu. Umožňujeme lidem získat užitečné informace, nové znalosti, schopnosti a dovednosti, které napomáhají k tomu, aby se jim v životě dařilo lépe, měli více peněz, práci, která je baví, a mohli tak žít spokojenější a lepší život. V rámci Vzdělávacího programu lidé také získají přístup k více než 240 vzdělávacím video kurzům. Video kurzy jsou kvalitně a profesionálně zpracované. Jsou zaměřeny na různé oblasti, přičemž primárně se soustředí na rozvoj těch dovedností, které jsou nejčastěji žádané na trhu práce. Díky studiu a sledování video kurzů mohou lidé zvýšit svoji hodnotu na pracovním trhu a rozšířit možnosti svého pracovního uplatnění. Jinak řečeno, lidé se díky nově získaným dovednostem mohou ucházet o více pracovních míst.

 

Čelíme nejen výzvám v pozitivním slova smyslu, ale také komplikacím a problémům.

V roce 2019 musela značka Dluhová poradna projít určitou reorganizací, která byla nutná pro to, abychom i do budoucna mohli lidem poskytovat dluhové poradenství. Reagujeme tak na vývoj trhu a především na nepříliš šťastně provedené změny zákonné regulace, která se týká našeho oboru. Dříve byla provozovatelem webu dluhovaporadna.cz společnost Dluhová poradna s.r.o. Společnost Dluhová poradna s.r.o. již provozovatelem webu dluhovaporadna.cz není. V rámci obchodní značky "Dluhová poradna" společnost Dluhová poradna s.r.o. působí dále, má však úplně jinou roli než měla dříve. Zaměřuje se na podporu lidí, kteří již vstoupili do oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona, a pomáhá jim, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně. Dluhová poradna s.r.o. provozuje službu “Komplexní péče", což je speciální služba určená lidem, kteří jsou v oddlužení. Služba “Komplexní péče", kterou provozuje Dluhová poradna s.r.o., se (mimo jiné) zaměřuje na prevenci vzniku nových dluhů a podporu vzdělávání klientů v tom směru, aby se zvýšila jejich finanční gramotnost a rozšířily jejich znalosti a dovednosti, díky čemuž se klienti lépe uplatní na trhu práce. Více informací o službě "Komplexní péče" naleznete na webu komplexni-pece.cz. Novým provozovatelem webu dluhovaporadna.cz se stal neziskový spolek Dluhová a sociální poradna, z.s., kterému byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně mu bylo jako akreditované osobě přiděleno identifikační číslo AO-002-2019. (Zkratka "z.s." znamená "zapsaný spolek".) Dluhová a sociální poradna, z.s., poskytuje lidem bezplatné poradenství, které spočívá v tom, že posoudí jejich dluhovou situaci a navrhne jim způsob, jakým mohou svou situaci řešit. Pokud je vhodným způsobem řešení klientových problémů s placením dluhů oddlužení podle insolvenčního zákona (tedy pokud klient splňuje podmínky pro vstup do oddlužení stanovené insolvenčním zákonem), tak Dluhová a sociální poradna, z.s., klientovi vysvětlí, jak oddlužení probíhá, jaké jsou jeho podmínky a jaké podklady (dokumenty) jsou nutné pro sepis a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Pokud o to má klient zájem, tak mu pomůže též s přípravou těchto podkladů. Dluhová a sociální poradna, z.s., je schopna poskytovat bezplatné poradenství a veškeré další bezplatné činnosti mimo jiné díky tomu, že pro ni někteří jedinci pracují za nepříliš vysokou odměnu. Jedná se většinou o lidi, kteří si sami prošli dluhovými problémy a nyní chtějí pomáhat ostatním, aby se problémy s dluhy podařilo překonat i jim. Určitá finanční podpora na provoz Dluhové a sociální poradny, z.s., je také průběžně poskytována ze strany dřívějšího provozovatele tohoto webu, tedy ze strany Dluhové poradny s.r.o., která může provoz Dluhové a sociální poradny, z.s., finančně podporovat (mimo jiné) díky tomu, že od Úřadu práce čerpá finanční příspěvky na mzdy některých svých zaměstnanců. Pro dlouhodobé fungování naší značky “Dluhová poradna” je nejdůležitější to, že již od samotného počátku vzniku značky nám s provozem pomáhá společnost TCM Invest s.r.o. Pro TCM Invest s.r.o. představuje značka "Dluhová poradna" dlouhodobý projekt, u kterého není primární to, zda je aktuálně ziskový či nikoliv, ale jeho dlouhodobá ekonomická hodnota. TCM Invest s.r.o. je také vlastníkem společnosti Dluhová poradna s.r.o., které pomáhá s provozem a zároveň jí poskytuje finanční podporu. Dluhová a sociální poradna, z.s., se aktuálně snaží získat další finanční prostředky na svůj provoz, které jí umožní lidem poskytovat bezplatnou službu spočívající v sepisu a podání insolvenčního návrhu (spojeného s návrhem na oddlužení). V současné době totiž Dluhová a sociální poradna, z.s., službu spočívající v sepisu a podání insolvenčního návrhu neposkytuje. Takže pokud dlužník nemá nikoho, kdo mu insolvenční návrh sepíše a podá a zároveň chce nějaký oprávněný subjekt doporučit, tak mu Dluhová a sociální poradna, z.s., vhodného sepisovatele zdarma doporučí. Proč nyní Dluhová a sociální poradna, z.s., neposkytuje službu spočívající v sepisu a podání insolvenčního návrhu? Odpověď je vcelku jednoduchá a zároveň logická. Veškeré poradenství a další služby poskytuje Dluhová a sociální poradna, z.s., klientům bezplatně. Náš spolek je neziskový (z poradenství a služeb nezískává žádné peníze), a tudíž je zcela závislý na finančních zdrojích, které na svůj provoz dostává (např. darech apod.). Je nutné si uvědomit, že sepis a podání insolvenčního návrhu obnáší nejen značné finanční náklady, ale také zodpovědnost, která je s poskytováním této služby spojena. Vzhledem k tomu, že finanční možnosti našeho spolku jsou omezené a zatím nemáme žádné dotace nebo jiné finanční zdroje, které by náklady spojené se sepisem a podáním insolvenčního návrhu pokryly, tak v současné době tuto službu bohužel poskytovat nemůžeme, přestože bychom ji poskytovali rádi. Věříme však, že službu spočívající v sepisu a podání insolvenčního návrhu svým klientům jednou schopni poskytnout budeme. Pokud bychom dosáhli toho, že budeme moci klientům poskytnout i samotný sepis a podání insolvenčního návrhu, tak bychom se stali subjektem, který v ČR sepisuje a u soudu podává největší množství insolvenčních návrhů. Při této úvaze vycházíme z množství lidí, kteří se nás každodenně obrací se svými problémy. :-)


 

Novinky a aktuality můžete sledovat na našem blogu, případně na naší Facebook stránce :-) 

 

Řekněte nám svůj problém a my Vám poradíme, jak ho vyřešit.

Řešení sdělíme úplně každému a vždy BEZPLATNĚ.

Potřebujete poradit? Nechte si zavolat.

Stačí vyplnit políčka níže a my se Vám ozveme.

nebo

Jak to probíhá

 

Vyplníte formulář s žádostí o zavolání. Uvedete jméno, telefon, email a časové rozmezí, kdy Vám můžeme volat.

 

V den hovoru Vás budeme informovat SMS zprávou, abyste věděli, kdy a z jakého čísla Vám bude voláno.

 

Jeden z našich poradců Vám zavolá. V hovoru se můžete zeptat na cokoliv, poradce Vám rád se vším poradí. 

 

Pokud máte nějaké dotazy a nebo chcete poradit,  neváhejte nám napsat.

Sídlo:
Korespondenční adresa

Dluhová a sociální poradna, z.s

Chebská 73/48

Karlovy Vary, PSČ 360 06


tel. 800 214 214
tel. 606 90 92 90


info@dluhovaporadna.cz

Dluhová a sociální poradna, z.s

Chebská 73/48

Karlovy Vary, PSČ 360 06

Provozovatel webu dluhovaporadna.cz a poskytovatel bezplatného poradenství je Dluhová a sociální poradna z.s., se sídlem Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, korespondenční adresa: Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 07860692, zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 9474.


Ministerstvo spravedlnosti ČR udělilo právnické osobě Dluhová a sociální poradna, z.s. akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně jí jako akreditované osobě přidělilo identifikační číslo AO-002-2019. Veškeré poradenství a služby jsou poskytovány bezplatně. 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

© 2019 Dluhová Poradna