Značka Dluhová poradna vznikla v roce 2014, protože v ČR nebyla žádná organizace,

která je schopna komplexně pomáhat lidem z dluhů.

 

Založena byla s myšlenkou a vizí - dokázat lidem co nejlépe poradit a najít pro ně 

nejvhodnější řešení jejich situace.

 

Již na začátku jsme měli cíl pomoci vyřešit dluhovou situaci co největšímu počtu lidí.

Jsme rádi, že dnes už za naši práci a úsilí hovoří hlavně výsledky :-)

Dluhová poradna je největší poradnou v Česku.  

Obrací se na nás čím dál více lidí. V posledních letech jsme pomáhali více než 60 000 lidem, z toho téměř 16 000 v roce 2019.  V příštím roce je téměř jisté, že číslo bude ještě vyšší, než tomu bude v letošním roce.

Nemáme sice kouzelnou hůlku, ale pro každého se vždy snažíme vymyslet to nejlepší a zároveň reálné řešení. 

Obrátit se na nás může kdokoliv, není důležité odkud jste, pomáháme lidem po celém Česku. Vzhledem k tomu, že se na nás obrací lidé z celé ČR, tak využíváme postupy a technologie takovým způsobem, abychom jim byli schopni pomoci bez ohledu na to kde bydlí. V tomto směru fungujeme celkem moderním způsobem, využíváme možnosti, které nám dnešní online doba nabízí. Dnes je totiž možné pomocí telefonu, emailu a pošty zvládat a vyřešit naprostou většinu případů a tudíž ani nemáme v plánu otevírání dalších poboček. 

Více než 8 000 lidí vyřešilo svoji situaci pomocí oddlužení dle ins. zákona.

Z těch lidí, kterým jsme v posledních letech pomáhali řešit dluhovou situaci, jich přes 7 000 nakonec vstoupilo do oddlužení. Jen za poslední rok to bylo více než 2 000 osob, což v přepočtu znamená, že více než 10% všech lidí, kteří v Česku za uplynulý rok vstoupili do oddlužení, se v samotném počátku obrátili právě na Dluhovou Poradnu. V roce 2019 očekáváme, že pomůžeme s oddlužením přes 2 500 lidem a v roce 2020 chceme být v tomto směru ještě přínosnějšími.

Poradenství v Dluhové poradně vždy bylo a vždy bude bezplatné.

U nás to funguje tak, že se pro všechny lidi, kteří se na nás obrátí, snažíme vymyslet to nejlepší řešení jejich situace. To jim pak sdělíme, včetně rady, jak by měli konkrétně postupovat, a pokud chtějí a my jsme toho schopni, tak jim pomůžeme jejich situaci vyřešit. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem dluhového poradenství je Dluhová a sociální poradna, z. s., které udělilo Ministerstvo spravedlnosti ČR akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Což znamená, že Dluhová a sociální poradna, z.s. může také poskytovat veškeré služby týkající se oddlužení dle ins. zákona, tzn. posoudit situaci dlužníka, pomoci mu s přípravou podkladů nutných pro sepis ins. návrhu a také může být dlužníkem zmocněna, aby v jeho zastoupení sepsala a podala ins. návrh. Veškeré poradenství a služby týkající vstupu do oddlužení poskytujeme vždy zcele bezplatně.

Vyvíjíme se a pracujeme na tom, abychom byli ještě užitečnější.

Podařilo se nám vybudovat značku, za kterou jsou vidět výsledky a díky tomu se na nás obrací čím dál více lidí, kteří potřebují pomoc s dluhy. Na jednu stranu jsme rádi, že nám důvěřuje čím dál více lidí,  na druhou stranu to pro nás znamená tím větší zodpovědnost a je to pro nás také závazek k tomu, abychom neustále pracovali na zlepšení. I přesto, že naše finanční možnosti jsou omezené, tak se neustále snažíme pracovat na rozvoji Dluhové poradny, abychom byli schopni pomoci z dluhů ještě více lidem. 

Podporujeme vzdělání lidí a prevenci vzniku nových dluhů.

V rámci aktivit, které patří pod značku Dluhová poradna, se čím dál více  zaměřujeme na oblast vzdělávání zadlužených lidí. Uvědomujeme si, že dluhy většinou vznikají špatně nastaveným myšlením lidí, kteří díky tomu pak dělají špatná rozhodnutí, která vedou k zadlužení. Pokud se nezmění způsob uvažování lidí, kteří se dostali do dluhů, je dost pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska tito lidé budou mít opět finanční problémy. Aby se věci opravdu změnily, je nutné změnit nejprve samotné myšlení, proto se snažíme lidem pomoci, aby změnili své myšlení a rozhodování v určitých situacích a dařilo se jim po finanční stránce lépe a jejich situace s dluhy se již v budoucnu znovu neopakovala. Cílem našeho Vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit budoucí život těch, kteří jsou ochotni na sobě pracovat. Pomáháme lidem zajistit, aby se jejich dluhová situace v budoucnu již neopakovala. Snažíme se inspirovat lidi k tomu, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se. Aby pochopili, že je důležité konstantně se učit a růst. A že získávání nových znalostí a dovedností znamená více možností uplatnění se v životě i na pracovní trhu. Díky vzdělávacím video kurzům zaměřených na nejžádanější oblasti pracovního trhu, umožňujeme lidem získávat užitečné informace, nové znalosti, schopnosti a dovednosti, které napomáhají k tomu, aby se jim v životě dařilo lépe, měli více peněz, práci která je baví, a mohli tak žít spokojenější a lepší život. Také se věnujeme lidem individuálně s cílem vyřešit některé jejich problémy, např. když přijdou o práci, pomáháme s vyhledáváním nové práce, vytvořením životopisu atd.

Čelíme nejen výzvám, ale také komplikacím a problémům.

V roce 2019 značka Dluhová poradna musela projít určitou reorganizací, která byla nutná pro to, abychom i do budoucna mohli lidem poskytovat dluhové poradenství. Reagujeme tak na vývoj trhu a to jsou hlavně změny v zákonech nešťastně zvolené regulace, které se našeho oboru týkají. Dříve byla provozovatelem webu dluhovaporadna.cz společnost Dluhová poradna s. r. o., ta už provozovatelem webu není, ale v rámci značky Dluhová poradna působí dále, avšak již má úplně jinou roli. Zaměřuje se hlavně na podporu lidem, kteří mají hlavní část s dluhy vyřešenou a pomáhá jim, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně. Dluhová poradna s. r. o. provozuje službu “Komplexní péče", což je speciální služba určená lidem, kteří jsou v oddlužení.  Zaměřuje se také na prevenci vzniku nových dluhů, podporuje vzdělávání s cílem zvýšení finanční gramotnosti a rozšíření znalostí a dovedností, aby se lidé lépe uplatnili na pracovním trhu. Více informací o službě "Komplexní péče" naleznete na webu komplexni-pece.cz. Novým provozovatelem webu dluhovaporadna.cz se stal neziskový spolek Dluhová a sociální poradna, z.s., kterému byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně mu jako akreditované osobě přidělilo identifikační číslo AO-002-2019. Dluhová a sociální poradna, z. s. poskytuje lidem bezplatné poradenství ve smyslu posouzení jejich dluhové situace a sdělení způsobů, jak mohou svoji situaci řešit. Pokud je člověk vhodný, nebo chce řešit oddlužení dle ins. zákona, tak vysvětluje, jak oddlužení probíhá, jaké má podmínky a posuzuje, zda člověk splňuje zákonné podmínky. Vysvětlí, jaké podklady jsou nutné pro sepis a podání ins. návrhu a pokud lidé chtějí, pomůže jim s přípravou a seřazením těchto podkladů. Dluhová a sociální poradna z. s., je schopna poskytovat bezplatné poradenství a veškeré další bezplatné činnosti hlavně díky finanční podpoře a také pomáhá, že pro ni pracují někteří jedinci bez nároku na mzdu, případně za ne moc vysokou odměnu. Jedná se většinou o lidi, co si sami prošli dluhovými problémy a nyní chtějí pomáhat ostatním, aby se z těchto problémů také dostali. Určitá finanční podpora na provoz Dluhové a sociální poradny z. s.,  je také průběžně poskytována od dřívějšího provozovatele tohoto webu, tedy od Dluhové poradny s. r. o.,  která má status “chráněné dílny” díky čemuž má určité finanční úlevy a také finanční podporu na mzdy některých zaměstnanců. Nejpodstatnější pro dlouhodobé fungování naší značky “Dluhová poradna”, je to, že již od samotného počátku vzniku značky nám s provozem pomáhá společnost TCM Invest. Pro TCM Invest je naše značka Dluhová poradna dlouhodobý projekt, u kterého není aktuálně primární to, zda je nyní ztrátový či nikoliv, ale jeho dlouhodobá ekonomická hodnota. TCM Invest je také vlastník společnosti Dluhová poradna s. r. o, které pomáhá s provozem a zároveň ji poskytuje finanční podporu. Dluhová a sociální poradna, z. s. se aktuálně snaží získat další finanční prostředky na provoz, aby mohla pro lidi poskytovat bezplatnou službu spočívající v sepisu a podání ins. návrhu. Službu samotného sepisu a podání ins. návrhu však Dluhová a sociální poradna, z. s. neposkytuje. Takže pokud dlužník nemá nikoho, kdo udělá sepis a podání ins. návrhu a zároveň chce nějaký subjekt doporučit, tak mu jej Dluhová a sociální poradna, z. s. doporučí. Proč nyní Dluhová a sociální poradna, z. s. neposkytuje službu spočívající v sepisu a podání ins. návrhu? Odpověď je vcelku jednoduchá a zároveň logická. Veškeré poradenství a služby, které dělá Dluhová a sociální poradna z. s., jsou pro klienty poskytovány bezplatně. Spolek je neziskový a z poradenství a služeb nezískává žádné peníze, tudíž je zcela závislý na finančních zdrojích, které na svůj provoz dostává (např. dary, dotace apod.). Je nutné si uvědomit, že samotný sepis a podání ins. návrhu obnáší další nemalé finanční náklady a nejen to, obnáší také zodpovědnost, která je s poskytováním této služby spojena. Vzhledem k tomu, že finanční možnosti spolku jsou omezené a zatím nemáme žádné dotace nebo další finanční zdroje, které by pokryly náklady spojené se sepisem a podáním ins. návrhu, tak v současné době bohužel nemůžeme tuto službu poskytovat, ačkoliv bychom ji poskytovali rádi. I když v současné době nemůžeme sepis a podání ins. návrhu poskytovat, tak i přesto věříme, že do budoucna toho budeme schopni. Pokud bychom docílili toho, že budeme moci dělat i samotný sepis a podání ins. návrhu, stali bychom se subjektem, který v ČR bude sepisovat a podávat největší množství insolvenčních návrhů s ohledem na množství lidí, kteří se nás každodenně obrací se svými problémy :-)


 

Novinky a aktuality můžete sledovat na našem blogu, případně na naši Facebook stránce :-) 

 

Řekněte nám svůj problém a my Vám poradíme, jak ho vyřešit.

Řešení sdělíme úplně každému a vždy BEZPLATNĚ.

Potřebujete poradit? Nechte si zavolat.

Stačí vyplnit políčka níže a my se Vám ozveme.

nebo

Jak to probíhá

 

Vyplníte formulář s žádostí o zavolání. Uvedete jméno, telefon, email a časové rozmezí, kdy Vám můžeme volat.

 

V den hovoru Vás budeme informovat SMS zprávou, abyste věděli, kdy a z jakého čísla Vám bude voláno.

 

Jeden z našich poradců Vám zavolá. V hovoru se můžete zeptat na cokoliv, poradce Vám rád se vším poradí. 

 

Pokud máte nějaké dotazy a nebo chcete poradit,  neváhejte nám napsat.

Sídlo:
Korespondenční adresa

Dluhová a sociální poradna, z.s

Chebská 73/48

Karlovy Vary, PSČ 360 06


tel. 800 214 214
tel. 606 90 92 90


info@dluhovaporadna.cz

Dluhová a sociální poradna, z.s

Čéčova 625/26,

České Budějovice, PSČ 370 40

Provozovatel webu dluhovaporadna.cz a poskytovatel bezplatného poradenství je Dluhová a sociální poradna z.s., se sídlem Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, korespondenční adresa: Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 07860692, zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 9474.


Ministerstvo spravedlnosti ČR udělilo právnické osobě Dluhová a sociální poradna, z.s. akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně jí jako akreditované osobě přidělilo identifikační číslo AO-002-2019. Veškeré poradenství a služby jsou poskytovány bezplatně. 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

© 2019 Dluhová Poradna