Značka Dluhová poradna vznikla v roce 2014, protože v ČR nebyla žádná organizace,

která je schopna komplexně pomáhat lidem z dluhů.

 

Založena byla s myšlenkou a vizí - dokázat lidem co nejlépe poradit a najít pro ně 

nejvhodnější řešení jejich situace.

Již na začátku jsme měli cíl pomoci vyřešit dluhovou situaci co největšímu počtu lidí.

Dnes už za naši práci a úsilí hovoří hlavně výsledky.

Stali jsme se největší poradnou v Česku a každý rok se zvyšuje počet lidí,

kteří se na nás obrací s prosbou o pomoc.

Těší nás, že nám důvěřuje čím dál více lidí a vidíme, že naše práce má smysl :-)

Dluhová poradna je největší poradnou v Česku.  

Obrátilo se na nás již více než 60 000 lidí, z toho téměř 16 000 lidí v roce 2019.

V letošním roce 2020 očekáváme, že číslo bude ještě vyšší, než tomu bylo v uplynulém roce.

Jen za leden 2020 se nás obrátilo přibližně 2 000 lidí, což je nejvyšší počet v měsíci od vzniku Dluhové poradny.

S oddlužením dle insolvenčního zákona jsme pomohli více než 8 000 lidem.

Z těch lidí, kterým jsme v posledních letech pomáhali řešit dluhovou situaci, jich přes 8 000 nakonec vstoupilo do oddlužení.

V roce 2018 se jednalo o více než více než 2 000 osob, což v přepočtu znamená, že přes 10% všech lidí, kteří v Česku v roce 2018 vstoupili do oddlužení, se v samotném počátku obrátili právě na Dluhovou Poradnu. V roce 2019 jsme s oddlužením pomohli ještě více lidem, než v roce 2018, a to přibližně 2 500 lidem. V letošním roce 2020 jsme přesvědčeni, že číslo bude ještě vyšší. (Oddlužení též lidově nazýváno jako "osobní bankrot", obecně nazýváno jako "insolvence") Díky oddlužení dle insolvenčního zákona se podařilo těmto lidem zastavit tisíce exekucí a snížit celkový dluh o více než *2 miliardy korun. (*Počítáno, kolik bylo lidem již odpuštěno / nebo se předpokládá, že bude odpuštěno dle podmínek insolvenčního zákona.)

Nemáme sice kouzelnou hůlku, ale pro každého se snažíme vymyslet to nejvhodnější

a zároveň reálné řešení situace.

Obrátit se na nás může kdokoliv. Snažíme se pomoci každému. Rodinám, mladým lidem, důchodcům, matkám na mateřské i podnikatelům. Lidé mohou volat, psát na email, domluvit si osobní schůzku.

Pomáháme po celém Česku. Není důležité, odkud lidé jsou. Vzhledem k tomu, že se na nás obrací lidé z celé ČR, tak fungujeme takovým způsobem, abychom byli schopni pomoci bez ohledu na to kde lidé bydlí. V tomto směru fungujeme moderním způsobem. Využíváme technologie a možnosti, které nám dnešní online doba nabízí. Díky tomu jsme dnes schopni pomocí telefonu, emailu a pošty zvládat a vyřešit naprostou většinu případů a tudíž ani nemáme v plánu otevírání dalších poboček.

Poradenství v Dluhové poradně vždy bylo a vždy bude bezplatné.

U nás to funguje tak, že se pro všechny lidi, kteří se na nás obrátí, snažíme vymyslet to nejlepší řešení jejich situace. To jim pak sdělíme, včetně rady, jak by měli konkrétně postupovat, a pokud chtějí a my jsme toho schopni, tak jim pomůžeme jejich situaci vyřešit. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem dluhového poradenství je Dluhová a sociální poradna, z. s., které udělilo Ministerstvo spravedlnosti ČR akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Což znamená, že Dluhová a sociální poradna, z.s. může také poskytovat veškeré služby týkající se oddlužení dle ins. zákona, tzn. posoudit situaci dlužníka, pomoci mu s přípravou podkladů nutných pro sepis ins. návrhu a také může být dlužníkem zmocněna, aby v jeho zastoupení sepsala a podala ins. návrh. Veškeré poradenství a služby týkající vstupu do oddlužení poskytujeme vždy zcela bezplatně.

Každý den proběhne v naší poradně až 300 telefonických konzultací s lidmi.
Některým lidem pouze poradíme a situaci tak vyřešíme. Občas je třeba několik konzultací. Jsou však lidé, s kterými komunikujeme dlouhodobě. S některými dokonce i několik let. To jsou převážně ti lidé, kteří vstoupí do oddlužení dle ins. zákona. Vstup do oddlužení je totiž pouze prvním krokem na jejich cestě z dluhů, další důležité kroky je třeba učinit v průběhu oddlužení, a proto pomáháme lidem s řešením problémů a nejasností, které se v průběhu objeví, a poskytujeme jim podporu, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně a již se nikdy do podobné situace nedostali. 
 

Vyvíjíme se a pracujeme na tom, abychom byli ještě užitečnější.

Podařilo se nám vybudovat značku, za kterou jsou vidět výsledky a díky tomu se na nás obrací čím dál více lidí, kteří potřebují pomoc s dluhy. Na jednu stranu jsme rádi, že nám důvěřuje čím dál více lidí,  na druhou stranu to pro nás znamená tím větší zodpovědnost a je to pro nás také závazek k tomu, abychom neustále pracovali na zlepšení. I přesto, že naše finanční možnosti jsou omezené, tak se neustále snažíme pracovat na rozvoji Dluhové poradny, abychom byli schopni pomoci z dluhů ještě více lidem. 

Vytvořili jsme projekt, ve kterém klienty podporujeme a pomáháme jim v průběhu celého procesu oddlužení až do úplného konce. 
Vstup do oddlužení je pouze prvním krokem na cestě z dluhů, další důležité kroky je třeba učinit v průběhu oddlužení, a proto jsme v roce 2017 začali vytvářet rozsáhlý projekt, v němž pomáháme lidem nejen s řešením jejich každodenních problémů, které se objeví, ale i s jejich dalším rozvojem. Zkrátka se staráme, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně a již se nikdy do podobné situace nedostali. 

Vybudovali jsme největší komunitu lidí v oddlužení, kteří se vzájemně podporují.
Od roku 2017 provozujeme uzavřenou Facebook skupinu, kde jsou pouze lidé, kteří jsou v oddlužení. Lidé se zapojují, předávají si své zkušenosti, rady, tipy, pomáhají si a vzájemně se podporují na své cestě z dluhů. Každý měsíc lidé ve skupině přidají 700 - 1 000 komentářů. My skupinu moderujeme, přidáváme zajímavé informace, ankety, zapojujeme se aktivně do diskuzí a odpovídáme na dotazy. Počet členů ve skupině se každým dnem zvyšuje. Čím více lidí ve skupině bude, tím více bude cenných rad a zkušeností. 

Podporujeme vzdělání lidí, zvýšení finanční gramotnosti a zaměřujeme se na prevenci vzniku dluhů.
V rámci aktivit se čím dál více  zaměřujeme na oblast vzdělávání zadlužených lidí a prevenci vzniku nových dluhů. Uvědomujeme si, že dluhy většinou vznikají špatně nastaveným myšlením lidí, kteří díky tomu pak dělají špatná rozhodnutí, která vedou k zadlužení. Pokud se nezmění způsob uvažování lidí, kteří se dostali do dluhů, je dost pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska tito lidé budou mít opět finanční problémy. Aby se věci opravdu změnily, je nutné změnit nejprve samotné myšlení, proto se snažíme lidem pomoci, aby změnili své myšlení a rozhodování v určitých situacích a dařilo se jim po finanční stránce lépe a jejich situace s dluhy se již v budoucnu znovu neopakovala. Našim cílem je je pozitivně ovlivnit budoucí život těch, kteří jsou ochotni na sobě pracovat. Pomáháme lidem zajistit, aby se jejich dluhová situace v budoucnu již neopakovala. 

Vytvořili jsme Vzdělávací program, díky kterému lidé získávají užitečné informace, nové znalosti, schopnosti a dovednosti.
Cílem našeho Vzdělávacího programu je pomoci lidem, aby se jejich dluhová situace v budoucnu již neopakovala, a zároveň se snažíme pozitivně ovlivnit budoucí život co největšímu počtu lidí. Snažíme se inspirovat lidi k tomu, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se. Aby pochopili, že je důležité konstantně se učit a růst. A že získávání nových znalostí a dovedností znamená více možností uplatnění se v životě i na pracovní trhu. Umožňujeme lidem získat užitečné informace, nové znalosti, schopnosti a dovednosti, které napomáhají k tomu, aby se jim v životě dařilo lépe, měli více peněz, práci, která je baví, a mohli tak žít spokojenější a lepší život. V rámci Vzdělávacího programu lidé také získají přístup k více než 240 vzdělávacím video kurzům. Video kurzy jsou kvalitně a profesionálně zpracované. Jsou zaměřeny na různé oblasti rozvoje a soustředí se na ty nejčastěji žádané oblasti na pracovním trhu. Díky studiu a sledování video kurzů lidé mohou zvýšit svoji hodnotu na pracovním trhu, což napomáhá k rozšíření možností uplatnění na pracovním trhu a lidé se tak mohou ucházet o více pracovních míst.

Čelíme nejen výzvám, ale také komplikacím a problémům.

V roce 2019 značka Dluhová poradna musela projít určitou reorganizací, která byla nutná pro to, abychom i do budoucna mohli lidem poskytovat dluhové poradenství. Reagujeme tak na vývoj trhu a to jsou hlavně změny v zákonech nešťastně zvolené regulace, které se našeho oboru týkají. Dříve byla provozovatelem webu dluhovaporadna.cz společnost Dluhová poradna s. r. o., ta už provozovatelem webu není, ale v rámci značky Dluhová poradna působí dále, avšak již má úplně jinou roli. Zaměřuje se hlavně na podporu lidem, kteří mají hlavní část s dluhy vyřešenou a pomáhá jim, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně. Dluhová poradna s. r. o. provozuje službu “Komplexní péče", což je speciální služba určená lidem, kteří jsou v oddlužení.  Zaměřuje se také na prevenci vzniku nových dluhů, podporuje vzdělávání s cílem zvýšení finanční gramotnosti a rozšíření znalostí a dovedností, aby se lidé lépe uplatnili na pracovním trhu. Více informací o službě "Komplexní péče" naleznete na webu komplexni-pece.cz. Novým provozovatelem webu dluhovaporadna.cz se stal neziskový spolek Dluhová a sociální poradna, z.s., kterému byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně mu jako akreditované osobě přidělilo identifikační číslo AO-002-2019. Dluhová a sociální poradna, z. s. poskytuje lidem bezplatné poradenství ve smyslu posouzení jejich dluhové situace a sdělení způsobů, jak mohou svoji situaci řešit. Pokud je člověk vhodný, nebo chce řešit oddlužení dle ins. zákona, tak vysvětluje, jak oddlužení probíhá, jaké má podmínky a posuzuje, zda člověk splňuje zákonné podmínky. Vysvětlí, jaké podklady jsou nutné pro sepis a podání ins. návrhu a pokud lidé chtějí, pomůže jim s přípravou a seřazením těchto podkladů. Dluhová a sociální poradna z. s., je schopna poskytovat bezplatné poradenství a veškeré další bezplatné činnosti hlavně díky finanční podpoře a také pomáhá, že pro ni pracují někteří jedinci bez nároku na mzdu, případně za ne moc vysokou odměnu. Jedná se většinou o lidi, co si sami prošli dluhovými problémy a nyní chtějí pomáhat ostatním, aby se z těchto problémů také dostali. Určitá finanční podpora na provoz Dluhové a sociální poradny z. s.,  je také průběžně poskytována od dřívějšího provozovatele tohoto webu, tedy od Dluhové poradny s. r. o.,  která má status “chráněné dílny” díky čemuž má určité finanční úlevy a také finanční podporu na mzdy některých zaměstnanců. Nejpodstatnější pro dlouhodobé fungování naší značky “Dluhová poradna”, je to, že již od samotného počátku vzniku značky nám s provozem pomáhá společnost TCM Invest. Pro TCM Invest je naše značka Dluhová poradna dlouhodobý projekt, u kterého není aktuálně primární to, zda je nyní ztrátový či nikoliv, ale jeho dlouhodobá ekonomická hodnota. TCM Invest je také vlastník společnosti Dluhová poradna s. r. o, které pomáhá s provozem a zároveň ji poskytuje finanční podporu. Dluhová a sociální poradna, z. s. se aktuálně snaží získat další finanční prostředky na provoz, aby mohla pro lidi poskytovat bezplatnou službu spočívající v sepisu a podání ins. návrhu. Službu samotného sepisu a podání ins. návrhu však Dluhová a sociální poradna, z. s. neposkytuje. Takže pokud dlužník nemá nikoho, kdo udělá sepis a podání ins. návrhu a zároveň chce nějaký subjekt doporučit, tak mu jej Dluhová a sociální poradna, z. s. doporučí. Proč nyní Dluhová a sociální poradna, z. s. neposkytuje službu spočívající v sepisu a podání ins. návrhu? Odpověď je vcelku jednoduchá a zároveň logická. Veškeré poradenství a služby, které dělá Dluhová a sociální poradna z. s., jsou pro klienty poskytovány bezplatně. Spolek je neziskový a z poradenství a služeb nezískává žádné peníze, tudíž je zcela závislý na finančních zdrojích, které na svůj provoz dostává (např. dary, dotace apod.). Je nutné si uvědomit, že samotný sepis a podání ins. návrhu obnáší další nemalé finanční náklady a nejen to, obnáší také zodpovědnost, která je s poskytováním této služby spojena. Vzhledem k tomu, že finanční možnosti spolku jsou omezené a zatím nemáme žádné dotace nebo další finanční zdroje, které by pokryly náklady spojené se sepisem a podáním ins. návrhu, tak v současné době bohužel nemůžeme tuto službu poskytovat, ačkoliv bychom ji poskytovali rádi. I když v současné době nemůžeme sepis a podání ins. návrhu poskytovat, tak i přesto věříme, že do budoucna toho budeme schopni. Pokud bychom docílili toho, že budeme moci dělat i samotný sepis a podání ins. návrhu, stali bychom se subjektem, který v ČR bude sepisovat a podávat největší množství insolvenčních návrhů s ohledem na množství lidí, kteří se nás každodenně obrací se svými problémy :-)


 

Novinky a aktuality můžete sledovat na našem blogu, případně na naši Facebook stránce :-) 

 

Řekněte nám svůj problém a my Vám poradíme, jak ho vyřešit.

Řešení sdělíme úplně každému a vždy BEZPLATNĚ.

Potřebujete poradit? Nechte si zavolat.

Stačí vyplnit políčka níže a my se Vám ozveme.

nebo

Jak to probíhá

 

Vyplníte formulář s žádostí o zavolání. Uvedete jméno, telefon, email a časové rozmezí, kdy Vám můžeme volat.

 

V den hovoru Vás budeme informovat SMS zprávou, abyste věděli, kdy a z jakého čísla Vám bude voláno.

 

Jeden z našich poradců Vám zavolá. V hovoru se můžete zeptat na cokoliv, poradce Vám rád se vším poradí. 

 

Pokud máte nějaké dotazy a nebo chcete poradit,  neváhejte nám napsat.

Sídlo:
Korespondenční adresa

Dluhová a sociální poradna, z.s

Chebská 73/48

Karlovy Vary, PSČ 360 06


tel. 800 214 214
tel. 606 90 92 90


info@dluhovaporadna.cz

Dluhová a sociální poradna, z.s

Chebská 73/48

Karlovy Vary, PSČ 360 06

Provozovatel webu dluhovaporadna.cz a poskytovatel bezplatného poradenství je Dluhová a sociální poradna z.s., se sídlem Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, korespondenční adresa: Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 07860692, zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 9474.


Ministerstvo spravedlnosti ČR udělilo právnické osobě Dluhová a sociální poradna, z.s. akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně jí jako akreditované osobě přidělilo identifikační číslo AO-002-2019. Veškeré poradenství a služby jsou poskytovány bezplatně. 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

© 2019 Dluhová Poradna