Co se zde dozvíte ? 

Názory a zkušenosti lidí, kteří využili oddlužení

Shrnutí základních informací, co je to oddlužení a hlavní přínosy

KROK za KROKEM ve stručnosti, jak oddlužení probíhá

Názory a zkušenosti lidí, kteří využili oddlužení

 

Máme uzavřenou Facebook skupinu, kde jsou pouze lidé, kteří využili možnost oddlužení dle ins. zákona.

Zeptali jsme se jich, co by vzkázali lidem, kteří se nyní rozhodují či chtějí svoji situaci řešit tímto způsobem.

Velká úleva a konečně bez stresu, právě to často bývá pro lidi tím prvním užitkem.

   Vymahači si dají pohov, dlužné částky přestanou narůstat, exekuce se stopnou.

S trochou nadsázky lze oddlužení označit jako takovou cestu z pekla.

Kdo se na ni vydá, čeká ho cesta, která není snadná, ale stojí to za to.

Na konci přijde restart, začínáte s čistým štítem - od nuly a bez dluhů.

 

Shrnutí základních informací, co je to oddlužení a hlavní přínosy

Oddlužení dle insolvenčního zákona je účinný a legální způsob řešení dluhů, který v ČR funguje již od roku 2008. Aktuálně v Česku prochází procesem oddlužení více než 110 000 lidí.

Díky novým podmínkám se může zbavit dluhů ještě více lidí.  Od 1.6.2019 začala platit novela ins. zákona, která proces oddlužení ještě více zjednodušila. Novela zmírnila některé podmínky s cílem, aby se dluhů mohlo zbavit více lidí.

Oddlužení je ze zákona určeno pro ty, kteří nejsou schopni splácet své dluhy. Žadatel o oddlužení musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů. Aby bylo oddlužení žadateli schváleno, musí splňovat také další zákonné podmínky.

O oddlužení se žádá u krajského soudu, který následně rozhoduje.

Žádost se podává elektronickou formou, k soudu se osobně

nechodí a to většinou ani v průběhu oddlužení.

 

Kolik dlužník celkem v oddlužení zaplatí, je individuální. Rozhoduje výše dluhů, dále jakou částku a do kdy je schopen dlužník zaplatit. Vliv má také, pokud je žadatel o oddlužení starobní nebo invalidní důchodce 2. a 3. stupně. V oddlužení platí pravidlo, že maximálně lze zaplatit 100% svých dluhů, minimální procentuální částka však není stanovena, tzn. v praxi se může stát, že dlužník během oddlužení zaplatí 5% svých dluhů a oddlužení může být úspěšné. Platí však pravidlo, aby dlužník mohl vstoupit do oddlužení, musí být schopen věřitelům měsíčně splácet alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. V praxi to znamená, že dlužník musí být schopen měsíčně dohromady platit alespoň cca

2 200,- Kč a v případě manželského páru přibližně 3 300,- Kč měsíčně. 

Hlavní přínosy oddlužení:

  • Dochází k zastavení exekucí a celkového narůstání dluhů.

  • Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů.

  • Zpravidla 4 - 8 měsíců je splácení dluhů zastaveno.

  • Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky.

  • Zákon umožňuje odpuštění větší části dluhů.

Dochází k zastavení exekucí a celkového narůstání dluhů.

Objem dluhů se již nebude navyšovat o žádné úroky ani pokuty, ale zůstane v aktuální výši ke dni rozhodnutí o úpadku. Okamžikem rozhodnutí o úpadku přestanou dluhy dále narůstat. Již se nebudou přičítat žádné úroky a pokuty a to ani v exekuci.

Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů.

Věřitelé, vymáhací agentury i exekutoři přestanou vyvíjet nátlak a ukončí vymáhání dlužných částek. Jedná se o tzv. zákonnou ochranu dlužníka. Závazky jsou řešeny podle insolvenčního zákona a oni se tím musí řídit.

Zpravidla 4 - 8 měsíců je splácení dluhů zastaveno.

Od podání insolvenčního návrhu až do doby, než je nastaven nový splátkový kalendář, dlužník věřitelům nic neplatí, tudíž lidé bývají rádi, že mají po tu dobu od splácení klid. Doba, kdy začne nový splátkový kalendář je individuální, záleží na více okolnostech, navíc soudy nemají stanovenou žádnou lhůtu, tudíž záleží také vytížení a rychlosti daného soudu. Praxe však ukazuje, že zpravidla se jedná 4-8 měsíců. Jestliže má dlužník exekuce a srážky ze mzdy, jsou i nadále srážky ze mzdy prováděny, nejsou však posílány exekutorovi, ale jsou deponované (uložené) na účtě zaměstnavatele až do doby rozhodnutí soudu. 

Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky.

V oddlužení je nastaven zcela nový splátkový kalendář, který je bezúročný a výše měsíční splátky je přizpůsobena aktuální výši příjmu dlužníka. Obecně platí, že čím větší příjem člověk má, tím je měsíční splátka vyšší. Pokud není určeno jinak, tak každá měsíční splátka je vypočítána podle aktuální výše příjmů v daném měsíci, což v praxi znamená, že pokud se příjem zvýší, splátka se také zvýší a naopak, pokud se příjem sníží, měsíční splátka se sníží také. Výši splátkového kalendáře mohou ovlivnit další faktory, jako náklady na živobytí, vyživovací povinnosti, léky apod. Jestliže má dlužník hodnotnější majetek, např. nemovitost, tak oddlužení může být řešeno prodejem majetku či kombinací prodeje majetku a splátkového kalendáře.

Věřitelé si musí přihlásit pohledávky včas, jinak přijdou o peníze.

Věřitelé mají 2 měsíce od soudní výzvy, aby si přihlásili k soudu do insolvenčního řízení své pohledávky, pakliže to neučiní, pohledávka se nebude počítat. Věřitelé si ovšem lhůtu hlídají, tudíž nelze spoléhat, že si zapomenou pohledávku přihlásit, nicméně občas se opravdu stane, že to některý z věřitelů neudělá a přijde o svoji pohledávku, tudíž ztratí nárok získat peníze.

Oddlužení může úspěšně skončit za 3 roky.

Oddlužení může úspěšně skočit již za 3 roky, pokud dlužník splatí věřitelům během tří let alespoň 60% svých dluhů. Oddlužení pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. a 3. stupně, je automaticky na 3 roky.

Oddlužení skončí za 5 let.

Pokud dlužník nesplatí věřitelům alespoň 60% během 3 let, oddlužení pokračuje dále.  Úspěšně skončí za 5 let, pokud dlužník během pěti let uhradí alespoň 30% svých dluhů. V případě, že dlužník během 5 let splatí méně než 30% dluhů (např. 10%), tak soud bude posuzovat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně snažil splácet maximum, budou mu zbývající dluhy odpuštěny a oddlužení úspěšně skončí.

Oddlužení úspěšně skončí dříve, pokud dlužník zaplatí 100% svých dluhů.

 

Oddlužení může být také kdykoliv v průběhu zrušeno. K tomu nejčastěji dochází, pokud dlužník neplní zákonné povinnosti.

Krátkodobý výpadek příjmu nevadí.

Jestliže dlužník v průběhu insolvenčního řízení přijde o zaměstnání, běžně to ničemu nevadí, pouze je nutné hledat nový příjem a co nejdříve začít splácet, aby výše splátek plnila zákonné podmínky. V oddlužení není problém měnit zaměstnání, lze také začít podnikat jako OSVČ, v tomto směru není žádné omezení a dokonce pokud dlužník není schopen splácet, aby plnil zákonnou podmínku, může mu se splácením pomáhat i někdo jiný.

 

KROK za KROKEM ve stručnosti, jak oddlužení probíhá

1. KROK - příprava potřebných dokumentů

Aby bylo možné provést sepis a podání ins. návrhu, nejprve je nutné obstarat potřebné náležitosti, které jsou pro sepis a podání návrhu nutné. Délka přípravy těchto dokumentů je závislá na více faktorech, nejvíce však záleží přímo na Vás.

Nemějte však obavy, přípravu dokumentů zvládnete, pomůžeme Vám.

Ti, kteří mají s přípravou dokumentů potíže a chtějí od nás pomoci, vedeme krok za krokem, aby byli schopni v co nejkratším čase vše nutné připravit a neztratili tak motivaci. Dokumenty, které je nutné připravit, se odvíjí od konkrétní situace člověka, proto vždy každému sdělíme na míru, co bude potřeba.

2. KROK - vypracování a podání insolvenčního návrhu

Sepisovatel vypracovaný insolvenční návrh za dlužníka podá k příslušnému krajskému soudu a to elektronickou formou přes datovou schránku.

 

Zvolíte si sepisovatele insolvenčního návrhu, nebo Vám jej doporučíme.

Sepis a podání ins. návrhu může dělat pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor nebo akreditovaná osoba. Můžete si sami zvolit, nebo Vám doporučíme advokátní kancelář, s kterou máme my i naši klienti dobré zkušenosti. Výhodou je, že v dnešní době je možné vyřešit veškerou administrativu za pomoci emailu a pošty, takže není nutné nikam jezdit. U advokátů, které našim klientům doporučujeme, není nutné zákonnou odměnu za sepis a podání platit předem. Zákonná odměna za sepis a podání ins. návrhu si advokátní kancelář uplatňuje až v době, kde je ins. návrh podaný na soudu. Odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení je zákonem omezena na 4 000,- Kč + DPH u jednotlivce a 6 000,- Kč + DPH v případě manželského páru.

3. KROK - povolení oddlužení a přidělení insolvenčního správce

Jakmile soud přezkoumá podaný insolvenční návrh a neshledá pochybnosti, vydá usnesení o povolení oddlužení. Soud na vydání usnesení o povolení oddlužení nemá stanovenou lhůtu, ale běžně to trvá 7 - 60 dnů od podání ins. návrhu.

Věřitelé jsou vyzvání, aby si do 60 dnů přihlásili své pohledávky.

Současně s povolením oddlužení soud vyzve věřitele, aby si přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě šedesáti dnů od soudní výzvy. Pakliže to některý z věřitelů neučiní, pohledávka a nebo pohledávky se nebudou počítat a tudíž věřitel nedostane žádné peníze. Věřitelé si ovšem přihlašování hlídají, takže se na to nelze spoléhat, nicméně se občas opravdu stane, že si věřitel svoji pohledávku nepřihlásí a o své peníze přijde.

 

Soud přidělí insolvenčního správce.

Současně s povolením oddlužení soud stanoví insolvenčního správce. To je osoba nebo společnost, která určitým způsobem zastupuje zájmy vašich věřitelů a zároveň koordinuje komunikaci i dokumentaci mezi Vámi, věřiteli a soudem. Podstatná role správce je také dohlížet na plnění povinností dlužníka a rozdělování financí mezi věřitele na základě rozhodnutí soudu.Za tuto činnost má správce zákonem danou měsíční odměnu. Výše této odměny je v případě jednotlivce 1.089,- Kč včetně DPH a v případě manželského páru 1.633,5,- Kč včetně DPH. Povinnost ji platit vzniká po povolení oddlužení a jakmile je rozhodnuto o splátkovém kalendáři, tato odměna je pak zahrnuta do jednotné splátky.

4. KROK - schůzka s ins. správcem, tzv. přezkumné jednání

Insolvenční správce si s Vámi domluví osobní schůzku, tzv. přezkumné jednání. To obvykle probíhá v kanceláři ins. správce poblíž Vašeho bydliště. Na této schůzce budou přezkoumány přihlášené pohledávky, které si v 60ti denní lhůtě věřitelé přihlásili a další potřebné údaje. Správce poté vypracuje výslednou zprávu, včetně doporučeného způsobu oddlužení a pošle ji na soud.

5. KROK - schválení oddlužení

Soud vydá usnesení o schválení oddlužení - nejčastěji plněním splátkového kalendáře. Na vydání usnesení o schválení oddlužení soud nemá stanovenou lhůtu, ale běžně to trvá 15 - 90 dnů od podání zprávy z přezkumného jednání, kterou vypracoval a na soud poslal insolvenční správce.

Začne splátkový kalendář.

Obvykle v následujícím měsíci od vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře začne nový splátkový kalendář. Datum je vždy uveden přímo v usnesení. Usnesení rovněž upřesňuje, jakým způsobem se bude postupovat při splácení. Např. jestliže je člověk zaměstnán, soud zpravidla uloží povinnost strhávat splátky zaměstnavateli, který je odesílá přímo insolvenčnímu správci a správce je poté rozdělí jednotlivým věřitelům.

6. KROK - Konec oddlužení

Oddlužení dle insolvenčního zákona skončí v momentě, kdy dlužník řádně splní své povinnosti. Soud následně dlužníka osvobodí od povinnosti uhradit zbytek pohledávek věřitelů zahrnutých v oddlužení. Osvobození se vztahuje i na pohledávky, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení v zákonné lhůtě.