top of page

Volejte ZDARMA   800 214 214

Zákon umožní odpuštění část exekucí. Co je to “Milostivé léto” a jak funguje?

V období od 28. 10 do 28. 1. 2022 je možné odpuštění části exekučně vymáhaných dluhů vůči některým věřitelům (tzv. milostivé léto). Nutné je zaplatit soudnímu exekutorovi jistinu dluhu (tedy původní částku dluhu) a navíc částku 908 Kč. Milostné léto se však týká pouze některých dluhů a NEkýtá se dluhů vůči bankám, nebankovní společnosti a fyzickým osobám.V článku se dozvíte:

  • Kterých exekucí se “milostné léto” týká a kterých NE

  • Za jakých podmínek může být příslušenství dluhů odpuštěno

  • Konkrétní příklady, jak odpuštění dluhů probíhá


Dne 7. července 2021 přijal parlament zákon č. 286/2021 Sb., jehož druhá část, článek IV., bod 25. umožní odpuštění příslušenství exekučně vymáhaných dluhů vůči některým věřitelům (tzv. milostivé léto). Pod výrazem „příslušenství dluhu“ se rozumí především úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení.


Příslušenství jakých dluhů může být odpuštěno?


Dlužníkům může být odpuštěno pouze příslušenství dluhů vymáhaných soudním exekutorem v exekučním řízení, které mají dlužníci (povinní) vůči následujícím věřitelům (oprávněným):

- vůči státu (například penále za neplacení daní vůči státu zastupovanému finančním úřadem, penále za neplacení na pojistného na sociální zabezpečení vůči státu zastupovanému správou sociálního zabezpečení),

- vůči obcím, městům, městským částem, městským obvodům a krajům (například náklady řízení u dluhu na poplatku komunální odpad, náklady řízení u pokuty za dopravní přestupky, poplatek z prodlení u dluhu na nájemném za užívání obecního bytu),

- vůči veřejným vysokým školám (náklady řízení u dluhu na poplatku za studium),

- vůči zdravotním pojišťovnám (penále za prodlení s placením pojistného na zdravotní pojištění a náklady řízení),

- vůči nemocnicím,

- vůči dopravním podnikům (náklady řízení u pokuty za jízdu na černo),

- vůči České televizi (náklady řízení u televizního poplatku),

- vůči Českému rozhlasu (náklady řízení u rozhlasového poplatku) a

- vůči „státním“ společnostem, jejichž většinovým vlastníkem je stát (například náklady soudního a exekučního řízení u dluhu za dodávky energií vůči ČEZ, a.s. a náklady řízení u dluhu za jízdu na černo vůči Českým drahám, a.s.).


Příslušenství jakých dluhů nemůže být odpuštěno?


1. Dlužníkům nemůže být odpuštěno příslušenství dluhů vůči soukromým společnostem a soukromým osobám.

Dlužníkovi tedy nemůže být odpuštěno příslušenství dluhu vůči bance, nebankovní společnosti a fyzické osobě (člověku), který vznikl uzavřením smlouvy o úvěru nebo smlouvy o půjčce.


2. Dlužníkům nemůže být odpuštěno příslušenství dluhů, které nejsou vymáhány soudním exekutorem v exekučním řízení, a to ani v případě, že by šlo například o dluhy vůči státu, obcím nebo „státním“ společnostem. Odpuštěno tedy nemůže být příslušenství dluhů vymáhaných v daňové exekuci nebo správní exekuci, které neprovádí soudní exekutor.

3. Dlužníkům nemůže být odpuštěno příslušenství dluhů z důvodu náhrady škody způsobené věřiteli úmyslným porušením dlužníkovy právní povinnosti (například trestným činem úvěrového podvodu).


Za jakých podmínek může být příslušenství dluhů odpuštěno?


1. Dlužník musí v době od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit soudnímu exekutorovi jistinu dluhu (tedy původní částku dluhu bez příslušenství) a navíc částku 908 Kč.

2. Dlužník musí při platbě (jistiny dluhu navýšené o částku 908 Kč) výslovně učinit toto prohlášení: „Využívám svého práva uhradit jistinu dluhu navýšenou o 908 Kč, které mi přiznává zákon č. 286/2021 Sb. v části druhé, článku IV., bodu 25., a žádám soudního exekutora, aby mě osvobodil od placení zbytku dluhů.“ V případě placení dluhu převodem na exekutorův bankovní účet uvede dlužník prohlášení ve zprávě pro příjemce.


Příklad:


Soudní exekutor vymáhá vůči dlužníkovi neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 10 000 Kč, penále za prodlení s úhradou ve výši 7 000 Kč a náklady exekuce ve výši 8 000 Kč (tvořené odměnou soudního exekutora a náklady zdravotní pojišťovny spojenými s exekucí).


„Jistinou dluhu“ je částka 10 000 Kč, tedy částka neuhrazeného pojistného na zdravotní pojištění. Penále ve výši 7 000 Kč a náklady exekuce ve výši 8 000 Kč jsou „příslušenstvím dluhu“.


Pokud dlužník v době od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí soudnímu exekutorovi jistinu dluhu ve výši 10 000 Kč (představovanou neuhrazeným pojistným na zdravotní pojištění) + částku ve výši 908 Kč, tedy celkem částku ve výši 10 908 Kč, tak soudní exekutor osvobodí dlužníka od placení penále ve výši 7 000 Kč a nákladů exekuce ve výši 8 000 Kč.

Srážky ze mzdy (případně důchodu) prováděné dlužníkovým zaměstnavatelem (plátcem dlužníkova důchodu) odpuštění zbytku dluhu nezajistí, protože úhradu jistiny dluhu zvýšené o částku 908 Kč musí provést samotný dlužník.


Závěřečné shrnutí.


Milostivé léto je dobré hlavně pro ty, kteří mají dluhy vůči státu a jistina dlužné částky je v takové výši, že jsou schopni ji jednorázově doplatit. Pokud však lidé mají větší množství dluhů, které vznikly hlavně z půjček v bankovním a nebankovním sektoru, tak jim “Milostvé léto” moc nepomůže. Pro ty, kteří mají více exekucí je vhodnější řešení oddlužení dle insolvenčního zákona. Oddlužení je řešení díky kterému se lidé mohou zcela zbavit exekucí a celkově svých dluhů. Více o tom, co je to oddlužení, jak funguje a jeho hlavní přínosy si můžete přečíst v tomto článku - odkaz.


763 views

Comments


Nejnovější články

Řekněte nám svůj problém a my Vám poradíme, jak ho vyřešit.

Řešení sdělíme úplně každému a vždy BEZPLATNĚ.

Zavoláme Vám

Potřebujete poradit? Nechte si zavolat.

Stačí vyplnit políčka níže a my se Vám ozveme.

Úspěšně jste vyplnili formulář. Náš pracovník se Vám ozve ve Vámi uvedeném termínu.

nebo

800 214 214
Volejte zdarma

Jak to probíhá

 

Vyplníte formulář s žádostí o zavolání. Uvedete jméno, telefon, email a časové rozmezí, kdy Vám můžeme volat.

 

V den hovoru Vás budeme informovat SMS zprávou, abyste věděli, kdy a z jakého čísla Vám bude voláno.

 

Jeden z našich poradců Vám zavolá. V hovoru se můžete zeptat na cokoliv, poradce Vám rád se vším poradí. 

Pokud máte nějaké dotazy a nebo chcete poradit,  neváhejte nám napsat!

Napište nám

Vaše zpráva byla odeslána.

bottom of page